Az egyesület célja

 • a sport tevékenységek népszerűsítése, oktatása, Magyarországon és határainkon túl,
 • más sportszervezetekkel, szakintézményekkel való kapcsolatépítés, kapcsolattartás, együttműködés,
 • az amatőr és hivatásos sportolók érdekvédelme,
 • képzések, tanfolyamok sportrendezvények szervezése,
 • sportversenyek, sportbemutatók szervezése,
 • bajnokságokon, rendezvényeken való részvétel,
 • fogyatékossággal élő fiatalok szabadidős tevékenységéhez szükséges feltételek megteremtése, fenntartása, sportolási lehetőségük megteremtése, megszervezése, támogatása,
 • az egyesület tagjai vállalják a hasonló érdeklődésű fiatalok kapcsolatainak fellendítését, az országban működő és a határon túli csoportok vendégül látását, közös bemutatók, versenyek, kirándulások szervezését,
 • az egyesület szorgalmazza az egészséges testkultúra minél szélesebb körben történő megismerését és terjesztését,
 • szakmai költségek előteremetése, a feladatok megvalósításához szükséges eszközök biztosítása,
 • a cél érdekében adományok gyűjtése, valamint különböző pályázatokon való részvétel.

Az Egyesület által végzett közhasznú tevékenységek:

 • nevelés és oktatás, képesség fejlesztés, ismeretterjesztés,
 • kulturális tevékenységek, kulturális örökség megóvása,
 • sport, a munkaviszonyban és polgári jogi jogviszony keretében, megbízás alapján folytatott sporttevékenységek kivételével,
 • egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység,
 • közhasznú szervezetek számára biztosított – csak közhasznú szervezetek által igénybe vehető – szolgáltatások

Az egyesület közhasznú szolgáltatásaiból – az Egyesület székhelyén (4400 Nyíregyháza, Pacsirta u. 6. sz.) kiírt pályázatok útján – a tagokon kívül más is részesülhet.

Az egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt.


Az alapítvány eredmény adatai

(mérleg közzététele)


2007. évi eredménylevezetés

2007. évi mérleg

2008. évi eredménylevezetés

2008. évi mérleg

2009. évi eredménylevezetés

2009. évi mérleg


Közhasznúsági jelentés

2008. évi közhasznúsági jelentés

2009. évi közhasznúsági jelentés